Bayern tiếp tục đề nghị hợp đồng với Harry Kane #kplussports #transfernews #transfers #chuyennhuong

41 lượt xem

Bayern tiếp tục đề nghị hợp đồng với Harry Kane #kplussports #transfernews #transfers #chuyennhuong #harrykane #tottenham #spurs #bayernmunich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *