ĐIỂM TIN CHUYỂN NHƯỢNG (1/8) | CHELSEA VÀ JUVENTUS CÂN NHẮC ĐỔI NGƯỜI – OSIMHEN ĐƯỢC Ả RẬP HỎI MUA

35 lượt xem

ĐIỂM TIN CHUYỂN NHƯỢNG (1/8) | CHELSEA VÀ JUVENTUS CÂN NHẮC ĐỔI NGƯỜI – OSIMHEN ĐƯỢC Ả RẬP HỎI MUA

#kplussports #chuyennhuong #transfernews #ngoaihanganh #transfers

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *