Jorginho x Kai Havertz 🤝 Hội ngộ trong màu đỏ của London 👀

117 lượt xem

Jorginho x Kai Havertz 🤝 Hội ngộ trong màu đỏ của London 👀

#kplussports #ngoaihanganh #jorginho #kaihavertz #arsenal #chelsea #premierleague #shortsvideo #shortsfeed #shorts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *