Mike Dean, trọng tài có 1-0-2 của Ngoại hạng Anh 😅

81 lượt xem

Mike Dean, trọng tài có 1-0-2 của Ngoại hạng Anh 😅

#kplussports #ngoaihanganh #mikedean #premierleague #referee #shortsfeed #shortsvideo #funny #shorts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *