Số 10 của Barcelona tại Brighton – cầu thủ với điều khoản giải phóng hợp đồng 1 tỷ euro 🥹🫣😅

31 lượt xem

Số 10 của Barcelona tại Brighton – cầu thủ với điều khoản giải phóng hợp đồng 1 tỷ euro 🥹🫣😅

#ngoaihanganh #kplussports #barcelona #ansufati #brighton

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *