TÌNH HUỐNG CẠNH TRANH KHỐC LIỆT GIỮA SAINZ VÀ PEREZ | CANADIAN GRAND PRIX 2023 | FORMULA 1

83 lượt xem

TÌNH HUỐNG CẠNH TRANH KHỐC LIỆT GIỮA SAINZ VÀ PEREZ | CANADIAN GRAND PRIX 2023 | FORMULA 1

#FORMULA1 #KplusSports #CanadianGP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *