Từ “Kai” thành “Cai” 😅😅😅

43 lượt xem

Từ “Kai” thành “Cai” 😅😅😅

#KplusSports #ngoaihanganh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *